Datum Zeit Anlass Ort  
Mittwoch, 17. Juni 2020 1830-2000 Training Bärenried  
Freitag, 19. Juni 2020 1800-2000 OP Übung (Block 1) Bärenried  
Samstag, 20. Juni 2020 0900-1200 Feldschiessen (Block 1) Bärenried  
Mittwoch, 01. Juli 2020 1830-2000 Training Bärenried  
Samstag, 04. Juli 2020 0900-1200 Feldschiessen (Block 2) Bärenried  
Samstag, 25. Juli 2020 1000-1200 OP Übung (Block 2) Bärenried  
Samstag, 08. August 2020 0900-1200 Feldschiessen(Block 3) Bärenried  
Mittwoch, 12. August 2020 1830-2000 Training Bärenried  
Samstag, 22. August 2020 0900-1200 OP Übung (Block 3) Bärenried  
  1300-1700 Ausschiessen Militärschützen Bärenried  
Sonntag, 23. August 2020 1000-1200 Ausschiessen Militärschützen Bärenried  
Samstag, 29. August 2020 gz Tag Jubiläumsschiessen Haslital  
Samstag, 26. September 2020 1700-2359 Absenden Militärschützen Bärenried  
Samstag, 21. November 2020 gz Tag Schützenlotto Restaurant Tell  
Sonntag, 22. November 2020 gz Tag Schützenlotto Restaurant Tell  
Freitag, 29. Januar 2021 1700-2359 Hauptversammlung Militärschützen Bärenried